Foreningen NORDEN  - Kerteminde - Munkebo afdeling
       

test_top_1_

Bliv medlem ved henvendelse til kasserer Asta Petersen

Foreningen NORDEN i Danmark

nordiske flag

Foreningen NORDEN er en tværpolitisk forening, stiftet i 1919.

På  www.foreningen-norden.dk  kan du  få oplysninger om landsforeningen.Foreningen NORDEN
· vil styrke og udbygge samarbejdet mellem de nordiske folk. Det er en af de ældste brede folkelige sammenslutninger.
· vil gøre Norden vedkommende for alle, bl.a. ved at udbygge det folkelige samarbejde og gøre det nemmere og billigere at rejse i Norden.
· vil styrke og udbygge det nordiske samarbejde på alle områder.
· har 16.000 personlige medlemmer samt bl.a. 1.000 skole- og biblioteksmedlemsskaber, fordelt på 147 lokalafdelinger.
· Har brug for endnu flere aktive medlemmer i foreningens arbejde.

Mogens Jensen, medlem af folketinget, er landsformand for foreningen.
Læs mere om ham på landsforeningens hjemmeside: www.foreningen-norden.dk

Foreningen er bygget op omkring repræsentantskab, Landsstyrelse, lokalafdelinger og amtskredse og et antal nævn og udvalg.

Protektor for Foreningen NORDEN er hendes majestæt Dronning Margrethe den 2.

Det gør vi
Vi sender unge, lærere og elever på udveksling, sætter fokus på skole og uddannelse, venskabsby-samarbejde, information og debat samt kultur.

Vi udgiver magasinet Nord Nu fire gange om året - et magasin, der sætter fokus på alt mellem himmel og Nord!                                                        
Vi har 16.000 personlige medlemmer, 1.000 skole- og biblioteksmedlemmer og mere end 100 støttende og samarbejdende medlemmer i organisationer, foreninger og institutioner.

Vi har 147 lokalafdelinger over hele Danmark.

Vi har søsterforeninger i de øvrige nordiske lande.

Foreningen NORDEN har taget initiativ til pasfrihed i Norden, frit nordisk arbejdsmarked, socialkonventionen, kultursamarbejdet, uddannelses-samarbejdet m.m.

Som medlem af Foreningen NORDEN kan du købe bøger til fordelagtige priser, få rabatter på hoteller, færger, billeje med meget mere.

Velkommen til vore arrangementer og som medlem.