Foreningen NORDEN  - Kerteminde - Munkebo afdeling
    

test_top_1_

Bliv medlem ved henvendelse til kasserer Asta Petersen

nordiske flag

    

Formandsberetning for år 2013 holdt på Generalforsamlingen d. 5. marts 2014.                  

Foreningen NORDEN på landsplan

Foreningen NORDEN fik en ny landsformand, Karen Ellemann, på Repræsentantskabsmødet , der blev holdt på Frederiksbergs Rådhus
 i København d. 4. maj. Den tidligere formand Arne Nielsen havde i god tid meldt, at han ville trække sig som landsformand, og han blev
velfortjent takket for sin store indsats.

En del af årets arbejde har været at udarbejde et oplæg til skolehvervekampagne 2013/2014. Med foreningens nye skolehjemmeside
www.nordeniskolen.org ønsker man at markedsføre foreningen overfor landets skoler, primært folkeskoler. Kredse og lokalafdelinger har udpeget kontaktpersoner til at gå aktivt ind i hverveindsatsen rettet til lærere og skoler. For at få adgang til materiale via hjemmesiden skal man have
et password og det har omkring 700 lærere skaffet sig indtil nu.

Landsforeningen har arbejdet med et oplæg om at skaffe grænsehindringer af vejen, så at nordiske borgere kan bevæge sig, studere og arbejde
på tværs af landegrænserne. Aftalen skal gøre det lettere at tage praktik eller arbejde i et andet nordisk land, uden at man begrænses af skatteregler, socialforsikringsordninger og praktikregler, der ikke passer sammen. En sådan aftale er vedtaget af Folketinget i Danmark med opbakning fra
samtlige partier.

Det blev holdt tillidsmandsmøde i Vejle d. 16. november. Foreningen har fået en ny hjemmeside, som  alle nemt kan se og orientere sig efter.

Manu Sareen var under året Minister for Nordisk Samarbejde. Han er i januar i år efterfulgt af Carsten Hansen.

Fyns Kreds-arbejde

Kredsstyrelsen har 6 medlemmer. Kredsen er et mellemled mellem Landsforeningen og lokalafdelingerne. Fyn har 14 lokalafdelinger, hvoraf
2 p.t. er hvilende ( Middelfart og Nyborg). Svendborg er kommet på fode igen med en ny styrelse. Fyn er fortsat den største enkelte kreds indenfor
Foreningen NORDEN med to pladser i Landsstyrelsen: Svend Tychsen, Odense og Ingelise Holm, Kerteminde.

Fynskredsen inviterede i november lokalafdelingernes styrelser til at deltage i indvielsen af Nordatlantisk Hus på havnen i Odense. Det er et
spændende sted, som vi i Kerteminde-Munkebo glæder os til at besøge på udflugt lørdag d. 5. april. Vi skal drikke kaffe i restauranten med den
smukke beliggenhed. Forinden besøger vi Odense Koldkrigsmuseum.

Den 8. februar holdt Folkeuniversitetet i Odense og Foreningen NORDEN en velbesøgt heldags-konference på Hindsgavl Slot i anledning af 200-året
for Freden i Kiel, hvor Danmark måtte afstå Norge.

Lokalt

Siden sidste generalforsamling har vi afviklet vores program med deltagelse af 20 - 35 per gang. Desværre måtte vi aflyse virksomhedsbesøget i
januar hos AtoZ i Otterup. Det var for få tilmeldte. Vi har 165 medlemmer, en nedgang på 15.  Det er nok vores aldersmæssige sammensætning,
der gør sig gældende.

Sommerens rejse til Lempäälä i Finland, hvor vores venskabsby havde inviteret til en weekend d. 5. - 7.7., lokkede kun fire deltagere.
Vi allierede os med gruppen fra Ulricehamn og fulgtes ad  i Silja-lines regulære bus fra Göteborg til Stockholm, videre med båden til Åbo,
hvor vi mødtes af en finsk bus. Vi fik mange fine oplevelser med et godt og intensivt program i Lempäälä, hvor også en gruppe fra
Hokksund/Øvre Eiker sluttede sig til. De kom med fly fra Oslo til Helsingfors. Alt i alt var vi  godt 30 gæster, de fleste privat indkvarterede.

Den ene formiddag mødtes de som ville ( andre var på skovtur) hos Raija og Eero Isotalo til veterantræf for at markere, at alle fire byer har været
venskabsbyer i 50 år. Nogle deltagere var på forhånd blevet bedt om at fortælle. Et sammendrag blev bragt i Lempäälän Joulu 2013, en jultidning,
der udgives af Lempäälä Hembygdsförening. Artiklen bliver oversat og sendt til os.

I marts - april var vi med da Frivilligcenter Kerteminde dannedes og vi er som forening medlem siden d. 1. januar i år. Mødestedets situation er
endnu uafklaret. Vi har hele året kunnet holde vores programlagte møder her.

I december døde foreningens æresmedlem Hans Henrik Svenning. Han var kasserer i 25 år og lagde sammen med sin kone, Karen Havelund, som
var formand, et meget stort arbejde i vores forening. Det er vi dem begge meget taknemlige for.

Under året døde Sampsa Altio i Lempäälä. Han var initiativtager til den lokale forening der og dens første formand. Han var også ivrigt arbejdende i arrangementerne vedrørende besøg af skoleklasser fra Kerteminde, ligesom han også støttede, at elever fra Lempäälä kom på genbesøg i Kerteminde.

I november døde Ragna Jørgensrud i Hokksund. Hun var i mange år formand for foreningen i Hokksund/Øvre Eiker. De har begge besøgt Kerteminde
mange gange og havde mange venner her.

Vi har som forening 70-års jubilæum i disse dage. Den 24. februar 1944 dannedes Foreningen NORDEN, Kerteminde ved et møde på Tornøes Hotel.
Anden Verdenskrig rasede i Europa. Det var mange tilstede og et festligt program, som vi kan læse om i Kjerteminde Avis fra den gang.
Der blev valgt en styrelse med overlærer Lars Nielsen som formand og foreningen fik fra starten 150 medlemmer.

Vi siger tak til Kerteminde Bibliotek og Grænseforeningen for Kerteminde og omegn for godt samarbejde. Vi har god kontakt med Langeskov-afdelingen
 og har som sædvanlig holdt et fælles styrelsesmøde.

Vi har holdt 5 styrelsesmøder. Tak til styrelsen for godt samarbejde under året og til jer medlemmer for god og helt nødvendig støtte!

           Eva Jensen, formand

            

Til dem af jer, der ikke var med, kan jeg sige, at alle, der ønskede genvalg blev genvalgte.

Poul Christoffersen,  Søndre Skovvænge 12,  Mesinge, blev ny suppleant
og Johannes Larsen, Mellemledet 23b 1 mf, Kerteminde, og Anne Marie Pedersen, Langegade 92, Kerteminde, blev revisorer.

Efter mødet konstituerede styrelsen sig.  Det blev helt som sidste år.  Se adresselisten                                  retur til forside