Foreningen NORDEN  - Kerteminde - Munkebo afdeling
       

test_top_1_

Bliv medlem ved henvendelse til kasserer Asta Petersen

     Forside

 

Formandsberetning for år 2012 holdt på Generalforsamlingen d. 6. marts 2013.

 

Foreningen NORDEN på landsplan

Norden i globaliseringen - globaliseringen i Norden er et motto foreningen sætter på sit virke i dag.
Med en samlet befolkning på 25 millioner mennesker, der arbejder sammen, står vi i de nordiske lande
 stærkere i verden end vi ellers ville gøre det hvert land for sig. De nordiske lande bygger på samme
samfunds- og velstandsmodel og den økonomiske krise har til og med vist sig have nogle fordele.
Vores ambassader samarbejder allerede i udlandet og befinder sig under samme tag  - efter murens fald
 i Berlin og nu sidst i Burma.

Foreningen NORDEN er et folkeligt projekt. Det forløbne år har skole og undervisning haft høj prioritet med
et stort arbejde benævnt Ny Nordisk Skole - heldagsskolen, som vi hører en hel del om i disse tider.

 Hjemmesiden www.nordeniskolen.org vil være en hjælp til at styrke kendskabet til nordisk sprog, litteratur
og kultur og en pædagogisk hjælp til at komme videre.

Miljøspørgsmål og en grøn vækstplan har stået i fokus, ligesom udviklingen i Arktis og Nordatlanten, hvor miljø- og sikkerhedsmæssige problemer spiller en stor rolle i  Danmarks og Nordens fortsatte engagement.

Arne Nielsen er Foreningen NORDENs landsformand. Han blev enstemmigt valgt på Repræsentantskabsmødet
d. 12. maj i Strib ved Middelfart. Han har dog bebudet sin afgang ved dette års Repræsentantskabsmøde
på Frederiksberg. Det årlige møde for tillidsfolk, hvor alle styrelsesmedlemmer er velkomne, blev holdt
d. 17. november i Vejle.

Fyns Kreds-arbejde

På Fyn har vi 13 aktive lokalforeninger, en ny er kommet til siden sidst. Nyborg og Middelfart er fortsat hvilende. Kredsarbejdet er et mellemled mellem Landsforeningen og de lokale foreninger. Fyns Kreds har 6 medlemmer.
Ingelise Holm herfra er en af dem. Svend Tychsen, Ryslinge er kredsformand. De to blandt dem er valgt til
Landstyrelsen. 5 kr. af medlemskontingentet går til kredsarbejdet. I år holdes Generalforsamlingen i Ringe
d. 16. april.

Den nye afdeling Foreningen NORDENs Ungdom har etableret sig i Odense. Den henvender sig bl.a. til uddannelsesinstitutionerne på Fyn og i Sønderjylland.

Lokalt

Arbejdet i lokalforeningen er hele foreningens fundament og det er vigtigt, at medlemmerne føler sig hjemme
og er godt tilpas. Med et alsidigt program forsøger vi med de økonomiske rammer vi har at lave programmet,
der i det forløbne år er afviklet fuldt tilfredsstillende med 25-35 deltagere til  møderne. Vi havde i
Kerteminde-Munkebo afdelingen ved årsskiftet 182  medlemmer. Det er samme antal som ved det foregående
årsskifte, nogen er dog udgået og nogle kommet til. Det er desværre svært for os ligesom for mange andre
foreninger at lokke unge til. Vi arbejder med bidrag til et par skolebørn, der vil tage på Nordisk Sommerlejr i Hillerød.

Sidste sommer havde vi venskabsbybesøg fra Hokksund/Øvre Eiker og Ulricehamn-Tranemo d. 29. juni til d. 2. juli
med bytur, festaften og guidet sightseeing i Nyborg, der tilfældigvis faldt sammen med spændende
middelalderdage i byen. Der kom 18 gæster fra Norge og 15 fra Sverige og alle blev indkvarterede privat.
Til den fælles festaften på Strandgården var vi 70 deltagere.

Den første uge i september rejste vi med bus til Gotland. Just Justesen var rejseleder for 42 meget tilfredse
deltagere. På Gotland havde vi lokale guider og et indholdsrigt, varieret program. Den sidste aften fik vi en
meget utilsigtet oplevelse - elektriciteten forsvandt på hele øen. Det var en fejl på kabelet i Østersøen,
men nødforsyningen kom i gang efter et par timer i mørke.

8 forskellige arrangementer er der blevet til siden sidste generalforsamling - foruden de nævnte rejseaktiviteter:  teaterforestilling på Odense Teater, billedforedrag om Sven Havsteen-Mikkelsen, Skumringstimen med afsluttende musikprogram, julegæstebud, sprogforedrag og spændende levnedsskildring.

Vi siger tak til Kerteminde Bibliotek og Grænseforeningen for Kerteminde og omegn for godt samarbejde.
Vi har god kontakt med Langeskov-afdelingen og har som sædvanlig holdt et fælles styrelsesmøde.
Koncertplaner er stillet i bero, indtil kirken er renoveret.

Vi kender ikke Mødestedets fremtid. Det er sandsynligvis sidste gang vi holder møde her. Vi er taknemlige
for alle år vi som forening har haft huset som hjemsted. Det ligger centralt og har de faciliteter vi har brug for,
inklusive køkken.

Vi har holdt 7 styrelsesmøder. Tak til styrelsen for godt samarbejde under året og tak til jer medlemmer for god
og helt nødvendig støtte!

 

 

nordiske flag